Logo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Katedra i Klinika Dermatologii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
Katedra i Klinika Dermatologii

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
go to sum.edu.pl
opis do kafelka 1
regulamin katedry
opis do kafelka 2
pracownicy katedry
opis do kafelka 3
kodeks etyki pracowników SUM
opis do kafelka 4
działalność naukowa
Aktualności
Katedra
Studenci

życzenia